تاخیر در تحویل خودرو نقض غرض است

دنیای خودرو چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۷
ناقص بودن برخی لوازم پراید ناشی از مشکلات زنجیره تامین قطعات ازجمله تحریم ها بوده است. اما باتوجه به افزایش تولید درحال حاضر روزانه بیش از دوهزار دستگاه محصول سایپا تحویل مشتریان می شود. باادامه این روند همه تعهدات معوق مربوط به سال۹۷ سایپا تاپایان مهرماه امسال تحویل مشتریان خواهد شد

به گزارش « اخبار خودرو »، بحث تولید خودروهای ناقص یا خودروهای ناقص کف کارخانه ها ازسال گذشته و بابحران ارزی و تامین قطعات آغاز شد. دراین مدت همزمان با افزایش بدهی خودروسازان به قطعه سازان، روزبه روز به تعداد خودروهای ناقص خودروسازان نیز افزوده شد. اگر بازدیدی ازشرکت های خودروساز داشته باشید، باانبوهی از خودروهای ناقص مواجه می شوید که با کمبود قطعه مواجه اند. این وضعیت ازسال گذشته توجه مقامات قوه قضائیه و تعزیرات دولتی را به خود جلب کرد و دراین خصوص رئیس سازمان بازرسی و رئیس تعزیرات حکومتی چندین بار نسبت به عواقب دپو خودرو به بهانه ناقص بودن آن هشدار دادند. درهمین زمینه روز گذشته دادستان تهران دربازدید سرزده از پارکینگ آزادگان علل نگهداری این خودروها را از مسئولان سایپا جویا شد.
دراین بازدید علی القاصی مهر از پیگیری علل نگهداری این خودروها توسط دادستانی خبر داد و اظهار کرد: «علل نگهداری چندین هزار دستگاه خودرو سایپا و ایران خودرو درپارکینگ های روباز دردستگاه قضا پیگیری خواهد شد. اگر این موضوع ناشی از نقص قطعه باشد، به سراغ قطعه سازان نیز خواهیم رفت.»
تعمدی یا غیرعمد؛ سوال این است
به نظر می رسد اشاره دادستان تهران به بحث قطعه سازانی است که گفته می شود درجریان تولید خودروسازان خلل ایجاد کرده اند و باجلوگیری ازرسیدن قطعه به خط تولید باعث انباشت خودروهای ناقص شده اند. این درحالی است که بدهی خودروسازان به قطعه سازان از سال گذشته تاکنون به حدود 22هزار میلیارد تومان رسیده است.
دادستان تهران درخصوص علت این بازدید سرزده می گوید: «قصد داشتیم باحضور مدیران سایپا و ایران خودرو ازنزدیک ازاین پارکینگ ها بازدید داشته باشیم. گزارش ...

سرخط اخبار