ریشه بسیاری از درختان محور میانی چهارباغ عباسی، هفته هاست که به علت انجام عملیات عمرانیِ بازنماییِ آب نماهایِ صفوی از خاک بیرون آمده و این درختان را در معرض خطر خشک شدن قرار داده است. حالا، رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان، از تذکر به پیمانکار و ناظر این پروژه خبر داده و بر لزوم کسب مجوز از سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، پیش از هرگونه بتن ریزی در این محدوده تاکید کرده است.

کوروش محمدی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به بیرون آمدن ریشه درختان محور میانی چهارباغ اظهار کرد: ما نیز دغدغه این موضوع را داشتیم و نگرانی های پیش آمده را درک می کنیم به همین دلیل به محض اینکه این اتفاق افتاد پیگیر رفع آن بودیم. متأسفانه پیمانکار و ناظر ذی ربطی که در محور میانی مشغول فعالیت هستند، دقت لازم را نکرده بودند و همین موجب شد که ریشه درختان در نواحی حفاری شده آشکارا از زمین بیرون بیاید و این به لحاظ شرایط آب و هوایی، زیست محیطی و تغذیه ای می تواند آسیب جدی به درختان وارد کند اما اصل این قضیه قابل جبران است.
وی ادامه داد: طبق بررسی های به عمل آمده، اگر بتن روی ریشه ها ریخته شود این آسیب قابل جبران نیست و درختان خشک می شوند، به همین دلیل کارشناسان حوزه خدمات معاونت شهری، کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر، به همراه معاونت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان وارد میدان شدند و به پیمانکار و ناظر، تذکر لازم در این خصوص داده شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان خاطرنشان کرد: دو نکته مهم در این تذکر حائز اهمیت است؛ نخست اینکه در محدوده ای که ریشه درخت ها از خاک بیرون آمده بتن ریزی باید حتماً با نظارت کارشناس فضای سبز صورت بگیرد تا خاک مرغوب روی ریشه ها ریخته و مناسب سازی لازم انجام شود و سپس بتن ریزی صورت بگیرد تا شرایط امن برای درختان تضمین شود.
وی افزود: ازاین جهت جای نگرانی نیست چون با ورود به موقع معاونت خدمات شهری و سازمان پارک ها و فضای سبز، پیمانکار و ناظرین فنی موظف شدند قبل از هرگونه اقدام به بتن ریزی در این محدوده از حضور کارشناسان فضای سبز و نظرات آن ها استفاده و مطابق دیدگاه آن ها ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار