سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی ضرورت ها برای بازنگری در قانون اساسی، تأکید کرد که ظرفیت های قانون اساسی باید به کار گرفته شد؛ مانند اصل ۵۹ که به قانونگذاری از طریق همه پرسی (رفراندوم) اشاره می کند.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست "بازنگری در قانون اساسی" که از سوی حامیان جامعه مدنی (حجم) و انجمن حقوق شناسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، با طرح این پرسش که "آیا بازنگری باید انجام شود یا خیر و بازنگری چیست؟" گفت: وقتی از همه پرسی و رفراندوم صحبت می کنیم، ترس ما را در بر می گیرد. اصولا بازنگری یک ضرورت در جامعه انسانی است.
وی افزود: اصولا تحول و تمرکز امر بدیهی است و جزو ضروریات جامعه انسانی است و در تعالیم دینی ما مرتب این نکته را داریم . اصل تحول و تمرکز را نباید یک امر ناشدنی فرض کنیم؛ البته شاخص هایی هم دارد. معمولا اگر تحولی رخ می دهد رو به جلوست و ارتجاعی در آن نیست. اقتضائات زمان امری است که در همه این تحولات در نظر گرفته می شود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به موضوع «اجتهاد» نیز خاطرنشان کرد: اجتهاد در دین نیز بحث تحول و تکامل است.
وی افزود: بازنگری و تجدیدنظر و تحول و تکامل امری نیست که از آن بترسیم بلکه خوب است و جای آن مراکز علمی دانشگاه هاست تا بحث کنیم و به نتیجه برسیم. وقتی سراغ اسناد و متون می رویم، جدی تر می شود. آیا باید نسبت به حکم گذشته تا ابد پایبند باشیم؟ خیر ؛ معیارهایی اعم از عقلی و دینی داریم و کمک می کند بدانیم که باید بر چه پایه ای استوار باشیم.
کدخدایی با بیان اینکه "قانون اساسی را نمی شود از یک جامعه به جامعه دیگر کپی کنیم، زیرا اقتضائات جوامع با یکدیگر فرق دارد"، افزود: اینکه بگوییم بازنگری در قانون اساسی سال ۵۸ نبود، درست نیست؛ بهتر است بگوییم روش بازنگری در آن پیش بینی نشده بود. در آن دوره بازنگری در نظر گرفته نشد و در سال ۶۸ امام راه و روش بازنگری را تبیین کردند و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار