تهران - ایرنا - رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ۱۵۰ هزار دانش آموز دارای معلولیت تحت پوشش خدمات تخصصی فنی و توانبخشی بهزیستی هستند و برخی آنها از حمایت های مادی و معیشتی نیز برخوردار می شوند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، وحید قبادی دانا روز سه شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در محل بهزیستی افزود: حدود ۷۸ هزار نفر از دانش آموزان دارای معلولیت کمک هزینه تحصیلی مختصری از بهزیستی دریافت می کنند اما توانمندسازی آنها در جامعه با فعالیت های حرفه آموزی و کارگاههای تولیدی در اولویت است.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۶۰۰ مجموعه مرکز غیر دولتی روزانه در کشور فعال است که به بیش از ۵۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت خدمات ارائه می کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: متاسفانه خانواده های افراد دارای معلولیت در فشار و مضیقه هستند. فرد معلول در خانواده، هزینه های فاجعه باری بر خانواده ها حتی خانواده های متمول وارد می کند و آنها را به خط فقر نزدیک می کند بنابراین خدمات رسانی به آنها توفیق می خواهد.
قبادی دانا با بیان اینکه دو سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی در کشور می توانند در حوزه آموزش برای افراد دارای معلولیت فعالیت مشترک داشته باشند، گفت: ویژه کردن، خاص دیدن یا ایزوله کردن افراد دارای معلولیت مدنظر نیست بلکه هدف ما تلفیق اجتماعی است.
وی اضافه کرد: بخشی از دانش آموزان دارای معلولیت که شرایط خاص دارند در مدارس استثنایی ساماندهی شدند و بخش دیگر نیز در مدارس پذیرا و عادی تحصیل می کنند اما تلاش می کنیم که همه دانش آموزان دارای معلولیت بتوانند در مدارس عادی حضور داشته باشند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سابقه طولانی مدت فعالیت مدرسه باغچه بان در کشور افزود: امروز در دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده ویژه ای به نام واحد فرشتگان فعال شده اما مطلوب این است که افراد دارای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار