تهران امروز چهارشنبه با آسمانی ابری و مه آلود فضایی دلنشین را رقم زد.
سرخط اخبار