معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: سیاست های حمایت از کودک کار نداریم و باید این سیاست ها تدوین شوند.
«حبیب الله مسعودی فرید» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح اقدامات سازمان بهزیستی در قبال کودکان کار ایرانی و اتباع، گفت: یک کودک افغانستانی اگر در افغانستان کار کند، ۵۰ افغانی درآمد خواهد داشت، اما همان فعالیت در ایران برای او ۲۵۰ افغانی درآمد دارد. به جهت همین حاشیه سود بالا، برخی از خانواده های افغان برای فرستادن فرزندانشان به کشور هزینه می پردازند. این مبالغی که برای قاچاق کودکان پرداخت می شود از ۲ میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان است. 
مقابله با کار کودکان اتباع، مقابله با قاچاق کودک است
وی در ادامه تشریح کرد: بنابراین اگر ما با کار کودکان غیرایرانی برخورد می کنیم، درواقع برخورد با قاچاقچیان کودک است. دستور عمل سازمان بهزیستی حق برخورد بد با کودکان را نمی دهد. اگر سازمان بهزیستی این اقدامات را انجام ندهد، مورد نقد نهاد های بین المللی قرار می گیرد و ما به این دلیل که چرا با قاچاق کودک مقابله نمی کنیم، متهم خواهیم شد. متهم می شویم که چرا با برده داری نوین کودکان کار مقابله نمی کنیم. نقد بنده به سازمان های مردم نهاد این است که چرا در رابطه با کار کودکان کار بیانیه صادر می کنند، اما در رابطه با قاچاق کودکان بیانیه ای صادر نشده است. 
حمایت از کودک کار نسبت به خانواده آن ها اولویت دارد
مسعودی فرید در ارتباط با شیوه صحیح مقابله با کار کودک و قاچاق کودک کار گفت: این درست نیست که با رویکرد خیریه ای به کار کودکان و قاچاق کودکان کار نگاه کنیم، چرا که این به معنای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار