عکس/ مبارزه با هجوم ملخ های مهاجر به هرمزگان

مشرق نیوز سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۹

با توجه به هشدار سازمان خواروبار جهانی (فائو) بارندگی که در هفته های اخیر در کشور داشته ایم به عنوان یک جاذب برای ورود و حمله حجم عظیمی از گله های ملخ شده که به صورت پروازی از شبه جزیره عربستان به ایران می آیند. در حال حاضر شش استان جنوبی کشور درگیر هجوم ملخ های مهاجر هستند که با توجه به اینکه هرمزگان پیشانی ورود این ملخ ها به حساب می آید بیشترین میزان درگیری را نیز با این آفت دارد.