در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برتداوم نهضت کمک مومنانه ، بسیجیان حوزه ۲۱۷ قدر در پی شیوع ویروس کرونا، بسته های ارزاق با عنوان مواسات و همدلی مومنانه برای کمک به محرومین ارزاق را به خانواده های نیازمند رساندند.
سرخط اخبار