تسنیم نوشت:کمیسیون تلفیق بودجه مصوبه قبلی خود در خصوص اخذ مالیات از خودروهای لوکس را تغییر داد.

به موجب مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه 1399، انواع خودروهای سواری و وانتهای دو کابین با ارزش 700 میلیون تومان به بالا مشمول 0.2 درصد مالیات خواهند بود.
در مصوبه قبلی این کمیسیون آمده بود، انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش یک میلیارد تومان و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخهای زیرمشمول مالیات بر دارایی است.
نسبت به مازاد یک میلیارد و نیم میلیارد تومان: نیم درصد
نسبت به مازاد یک میلیارد تومان تا سه میلیون تومان: یک درصد
و نسبت به مازاد سه میلیون تومان: یک و نیم درصد.
گفتنی است،کمیسیون تلفیق با تغییر پیشنهاد اولیه، خانه های تا سقف ده میلیارد تومان و ماشین تا یک میلیارد تومان را از مالیات بر دارایی معاف کرده است.
۲۲۳۲۲۳

سرخط اخبار