چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت کیمیا خودرو

موج دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۸
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت کیمیا خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب برگزار شد.
سرخط اخبار