ایرنا - کرمانشاه - تصاویر، صخره نوردی گروهی از اعضای باشگاه پویا کوه را نشان می دهد که در دیواره پارک شرقی کوه تاق بستان در حال تمرین هستند. کرمانشاه با توجه به قرار گرفتن در موقعیت کوهستانی و داشتن دیواره های سنگی بزرگی همچون بیستون، تاق بستان صخره نوردی های بزرگی را تربیت کرده است.
سرخط اخبار