نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به بیان اظهارات بی اساس علیه ایران پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آو اسرائیل، برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تاکید کرد که تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران ترجیح آمریکاست تا اینکه سایر تحریم ها را اعمال کند. 
وی در ادامه در مورد نقش روسیه و چین در مورد تمدید تحریم های تسلیحاتی گفت: امیدوارم روسیه و چین هم بخواهند خاورمیانه ای آرام و امن و باثبات را ببینند. 
برایان هوک در ادامه مدعی شد: نگرانی های مشترک میان اسرائیل و کشورهای عربی در مورد تهدید ها از جانب ایران سبب تحریم روابط میان آن ها شده است.

عناوین مهم خبری