رهبر انقلاب: اگر ملت ایران بتواند تحریم را بی اثر کند عامل تحریم از تحریم کردن دست بر می دارد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار