نتایج نظرسنجی از ۸۰ صاحب نظر اقتصادی مشخص کرد که کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی،مهمترین چالش اقتصاد ابران است.

به گزارش تجارت نیوز ، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با نظرسنجی از ۸۰ فعال و صاحب نظر اقتصادی، شش چالش مهم اقتصاد ایران و راهکارهای مقابله با آن را بررسی کرد.
به عقیده این کارشناسان، اهم مشکلات اقتصادی کشور طی امسال، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، افزایش کسری بودجه دولت، تثبیت مصنوعی قیمت ها، نقش (منفی) نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاهداری و فعالیت های اقتصادی و تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق است.
البته با وجود این چالش ها، نکته مشترک و قابل توجه دیدگاه سازمان های بین المللی و صاحب نظران داخلی، این است که پیش بینی می شود اثر تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده کاهش یابد و همزمان با ثبات اقتصادی، امکان خروج از رکود اقتصادی فراهم شود.
این گزارش ضمن اشاره به راهکارهای مقابله با این چالش ها آورده است: از آن جایی که مجموعه چالش های گفته شده، به کاهش تقاضای بخش خصوصی منجر شده، باید برای تقویت طرف تقاضا، اصلاحاتی در سقف و مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداختی صورت گیرد و تسهیلات لیزینگ و کارت های اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی طراحی شود.
منبع: روزنامه خراسان

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار