محمود احمدی نژاد پس از چند هفته سکوت نسبی اواخر هفته گذشته بار دیگر با یک مصاحبه، جنجالی تازه ساخت و بار دیگر خود را کمی از لابه لای اخبار مملکت که این روزها پیرو تشدید مصائب معیشتی ناشی از تحریم ها و البته شیوع گسترده ویروس کرونا، عمدتا اقتصادی است، بالا کشید.

روزنامه اعتماد: محمود احمدی نژاد پس از چند هفته سکوت نسبی اواخر هفته گذشته بار دیگر با یک مصاحبه، جنجالی تازه ساخت و بار دیگر خود را کمی از لابه لای اخبار مملکت که این روزها پیرو تشدید مصائب معیشتی ناشی از تحریم ها و البته شیوع گسترده ویروس کرونا، عمدتا اقتصادی است، بالا کشید.
سیاستی که البته نه حالا که 7، 8 سالی از روزگار برو بیای این «مرد بهاری» و «دولت مهرورزی»اش می گذرد، بلکه حتی همان روزهای عجیب و فراموش ناشدنی ریاست جمهوری احمدی نژاد هم، دست کم نزد بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاست ایرانی آشکار و مشهود بود و بسیاری حتی در مطبوعات و به طور علنی، صریح و آشکار گفته و البته هنوز هم اگر فرصتی دست دهد و ضرورت ایجاب کند، می گویند که این شیوه احمدی نژاد است تا هر طور که می شود مانع از آن شود که فراموش شود. او انگار بیش از هر سیاستمدار ایرانی به آن کنایه آشنای فرهنگ و زبان فارسی باور دارد که «از دل برود، هر آنکه از دیده برفت» و ظاهرا به همین دلیل هم هست که هر کاری می کند تا مقابل چشم و دیدگان ایرانیان بماند تا شاید به این واسطه، بخشی از قلوب ایرانیان را تصاحب کند یا دست پایین، به تمامی از دل این مردم دور نماند. احمدی نژاد البته محبوب است.
این گزاره صادقی است و اگر چه ممکن است به آن میزان که او و نزدیکانش می پندارند از محبوبیت برخوردار نباشد و در فهرست «محبوب ترین سیاستمدار ایرانی»، حتی نزدیک به رده های نخست هم نباشد اما این حقیقت به معنای آن نیست که نزد هیچ بخش و گروه جامعه ایرانی محبوبیت ندارد. او محبوب است و هنوز هم با وجود خسارات سنگین ناشی از دولت 8 ساله اش هستند ایرانیانی که روزها و ماه های دهه 80 و دوران ریاست ...

سرخط اخبار