پناهندگان اتیوپیایی در سودان
پناهندگان اتیوپیایی در سودان
فوران آتشفشان سمرو
پارکی در مرکز شهر زاگرب
مرکز آزمایش کووید-19 در فرودگاه بین المللی بن گوریون
آتش سوزی تانکر نفت در ایالت اورگن
تصویر هوایی از شهر اَریحا واقع در کرانهٔ باختری رود اردن
غروب خورشید در جلال آباد افغانستان
اعتراض به بسته شدن پیستهای اسکی، فرانسه
روز ملی امارات

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار