انفجار مواد شیمیایی در بندر بیروت باعث خسارت های خیلی زیادی به نصف این شهر شده است.
سرخط اخبار