دقایقی بعد از سهمیه بندی سوخت در شهر همدان همکاران ما پای صحبت مردم نشستند.

کسانی که برای زدن بنزین به جایگاه ها آمده بودند با افزایش قیمت بنزین و اعلام سهمیه بندی بنزین مواجه شدند و در مورد اجرای طرح سهمیه بندی نظرات خود را بیان کردند.

سرخط اخبار