مجمع نمایندگان گلستان در نشستی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی راه های مهم توسعه گلستان را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان ، نماینده آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی گفت: جمع آوری اطلاعات دقیق از سطح استان و ارائه آن به مجمع نمایندگان نقش مهمی در رفع عقب ماندگی ها دارد.
کوهساری افزود: برای تدوین برنامه های مدت، کوتاه مدت و چشم انداز ها باید مجمع نمایندگان اطلاعات دقیق استان را از سازمان برنامه و بودجه کسب کند.
در این جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارشی از وضعیت شاخص های اقتصادی، اجتماعی، وضعیت اعتبارات و چگونگی توزیع آن بین شهرستانها و طرحهای مهم و اولویت دار استان را مطرح کرد.
عابدی با تاکید بر نقش مهم نمایندگان مجلس در قوه مقننه افزود: انتظار مردم استان از نمایندگان این است در شرایط سخت اقتصادی و مشکلات بوجود آمده بر اثر بیماری کرونا اقدامات خوب و شایسته ای انجام دهند.
وی افزود: همه باید فکر کنیم چگونه می توانیم بهترین شکل توسعه در استان رقم بخورد.

عناوین مهم خبری