به گزارش تیتربرتر؛
پنجمین مناظره انتخاباتی داوطلبان حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا در حالی برگزار شد که نسبت به وجود فساد سیستماتیک در آمریکا و مراکز تصمیم گیری این کشور، ابراز نگرانی شد.
مناظره انتخاباتی کاندیداهای دموکرات در آمریکا
مناظره انتخاباتی کاندیداهای دموکرات در آمریکا
مناظره انتخاباتی کاندیداهای دموکرات در آمریکا
مناظره انتخاباتی کاندیداهای دموکرات در آمریکا
عکسهای مناظره انتخاباتی کاندیداهای دموکرات در آمریکا مناظره انتخاباتی کاندیداهای دموکرات در آمریکا
مناظره انتخاباتی کاندیداهای دموکرات در آمریکا
مناظره انتخاباتی کاندیداهای دموکرات در آمریکا
مناظره انتخاباتی کاندیداهای دموکرات در آمریکا
مناظره انتخاباتی کاندیداهای دموکرات در آمریکا
مناظره انتخاباتی کاندیداهای دموکرات در آمریکا

سرخط اخبار