بازیکنان پرسپولیس و نساجی خود را در ورزشگاه شهید وطنی آماده و گرم کردند.
سرخط اخبار