هنوز ۵۹ هزار نفر پولی برای مسکن ملی واریز نکرده اند

لوگوی ساعت 24 ساعت 24 . شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۱۹:۳
ساعت24-تا کنون حدود ۱۹۲ هزار نفر در طرح اقدام ملی مسکن افتتاح حساب و ۱۳۳ هزار نفر واریز وجه کرده اند که بر این اساس بیش از ۵۸ هزار نفر پولی واریز نکرده اند؛ این درحالی است که بارها وزارت راه و شهرسازی هشدار داده اگر متقاضیان، موجودی حدود ۴۰ میلیون تومان را واریز نکنند حذف می شوند.

از ۳۰۰ هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن واقع در مناطق غیر از بافت های فرسوده تاکنون ۱۹۲ هزار و ۳۸۷ نفر افتتاح حساب و از این تعداد ۱۳۳ هزار و ۶۲۸ نفر وجوه اولیه خود را به حساب خود برای اجرای پروژه واریز کرده اند. بر این اساس ۵۸ هزار و ۷۵۹ متقاضی موجودی خود را تکمیل نکرده اند.
البته با توجه به همین آمار و ارقام که از طرف بانک مسکن ارائه شده حدود ۵۶ درصد متقاضیان  واریز وجه نداشته اند که نشان می دهد تمدید چهار باره مهلت واریز وجه تاثیر چندانی بر تلاش برای تکمیل موجودی از سوی این متقاضیان نداشته است. لذا این نگرانی وجود دارد که پروژه ها دچار وقفه شود.
تاکنون کل مبلغ واریزی از سوی ۱۳۳ هزار متقاضی ۵۶۰۰ میلیارد تومان بوده که به مرور برای اجرای پروژه ها هزینه خواهد شد.
آخرین مهلتی که وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف متقاضیان بد حساب مسکن ملی مشخص کرد ۵ دی ماه بود که تا پایان دی ماه تمدید شد.  اما با توجه به اینکه این مهلت تا کنون چهار بار تمدید شده نمی توان به طور قاطع مطمئن بود که این آخرین فرصت است.
در مراحل اول تا سوم ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن حدود ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند که از این تعداد ۱۶۰ هزار نفر در لیست رزرو قرار دارند و طبیعتاً این امکان را دارند که جایگزین بدحساب ها شوند.
از طرف دیگر برای مرحله چهارم ثبت نام که بین روزهای ۱۸ تا ۲۵ دی ماه انجام گرفت ۴۱ هزار و ۲۹۶ واحد در نظر گرفته شد که البته ۲۲۳ هزار نفر نام نویسی کردند. تنها در نصیرشهر واقع در استان تهران که در مرحله چهارم تامین زمین صورت گرفته بود ۸۰۰ واحد در نظر گرفته شد که ۵۶ هزار تهرانی برای آن تقاضا دادند! البته بخش عمده ای از ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار