در سیما قالب شادی معنوی را پیدا نکرده ایم!

روزنامه شهروند پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۷

عبدالله گیویان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه دین و رسانه: همان طوری که ما در اوقات دیگر زندگی مان نیازمند سرگرمی هستیم، در ماه رمضان و در مناسبت های مذهبی هم نیازمند سرگرمی هستیم. شخصا نسبت به این دوگانگی که شادی معنای غیردینی دارد، یا شادی را باید یک جور تبلیغ کرد که با توجه به ایامی که ما مناسبت های دینی داریم قابل تحمل باشد، نظر مثبتی ندارم. فکر می کنم رفتن به این سمت که حتما یک برنامه طنز و یک کار خنده داری برای این ایام تولید شود، کار شایسته ای نیست؛ یعنی همان طوری که ما در اوقات دیگر زندگی مان نیازمند سرگرمی هستیم، در ماه رمضان و در مناسبت های مذهبی هم نیازمند سرگرمی هستیم. تفکیک کردن این قلمرو ها به شکل افراطی که در برنامه سازی تلویزیونی انجام می شود، از نظر من کار درستی نیست. کسی نگفته است که ماه رمضان، ماه سوگ است. اما نباید این طور هم تلقی شود که ما باید برنامه های بامزه ای برای این ایام تولید کنیم.
تبدیل کردن تلویزیون به بازنمایی ملت می تواند شیوه ای باشد برای استفاده از یک رسانه در رسانه دیگر. اما شیوه هایی که فعلا برای این بازنمایی استفاده می شود، مطلوب نیستند و از شیوه های دیگری هم می توان استفاده کرد. به هرحال منبر، هیأت یا روضه رسانه هایی هستند که تاریخ و سنت خود را دارند. اگر این طور فکر می کنیم که می شود عینا آنها را در یک رسانه دیگر استفاده کرد، از نظر من محل تردید است. در کشور های اسلامی دیگر، شیوه های فرهنگی خود را برای بازنمایی مناسبت های مذهبی دارند. شاید به دلیل شیوه های خاصی که به شکل تاریخی در جامعه ما وجود داشته و محدودیت هایی که تلویزیون دارد، در کشور ما به این شکل اتفاق می افتد.
جبار آذین، ...