پروژه " هاضم بی هوازی" از جمله مهم ترین پروژه های توسعه ای سازمان مدیریت پسماند در راستای حفظ محیط زیست است. همچنین راه اندازی یک گلخانه از دیگر پروژه هایی بود که شهردار اصفهان بازدید کرد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار