درخواست همسر شهید فخری زاده از وزیر دفاع
صبح امروز امیر حاتمی وزیر دفاع با خانواده شهید دکتر فخری زاده دیدار کرد.-

سرخط اخبار