ساری - ایرنا - مدیرکل دفتر امور مراکز توان بخشی روزانه و توان پزشکی سازمان بهزیستی گفت که از ١٦ هزار دانشجوی دارای معلولیت در کشور پنج هزار نفر را نابینایان تشکیل می دهند که نشانگر خودباوری جامعه معلولان است.

فریبا بریمانی روز چهارشنبه در مراسم روز عصای سفید در بابلسر افزود : توانمندی بخش مهم خودباوری است زیرا تا زمانی که معلولین و روشندلان به خودباوری نرسند نمی توانند شغلی داشته باشند و همانند سایر افراد با کیفیت زندگی کنند.
وی با اشاره به اهمیت مناسب سازی اماکن در سهولت دسترسی معلولان به خدمات در جامعه ، گفت : اقدامات خوبی در سازمان بهزیستی در جهت ارتقا برنامه های حوزه آموزش، بهداشت، دسترسی پذیری خدمات و سهولت در تردد صورت گرفته است.
بریمانی تنها راه برون رفت معلولان بویژه نابینایان را توانمند سازی اقتصادی آنان و همچنین استفاده از توانایی و ظرفیت نابینایان در فعالیت های اجتماعی دانست و تاکید کرد که دولت برای حمایت همه جانبه از معلولان برنامه های خوبی دارد که تقریبا تمامی نیازهای آنها را پوشش می دهد.
مدیرکل دفتر امور مراکز توان بخشی روزانه و توان پرشکی سازمان بهزیستی همچنین اعتبار سال جاری برای حمایت از معلولان و خدمات رسانی به این قشر را ۱۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که تا پایان ماه جاری بخشی از اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان تامین و به استان ها پرداخت می شود.
قانون جامع حمایت از معلولان مصوب اسفند سال ۹۶ است که در هشتم اردیبهشت ماه سال ۹۷ از سوی ریاست جمهوری به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. این قانون به مسائلی مانند مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی، حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت های اداری و استخدامی و برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی می ...

سرخط اخبار