صالحی امیری، نصراله سجادی سرپرست کاروان ایران در بازی های المپیک، هادی ساعی و بهداد سلیمی با حضور در فدراسیون های ورزشی با مسئولین این فدراسیون ها دیدار و گفتگو کردند.
سرخط اخبار