دیدار با وزیر و مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ریاست جمهوری سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۱
سرخط اخبار