بانک مرکزی در نامه ای اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را تشریح کرد.

به گزارش صبحانه ، بانک مرکزی طی بخشنامه ای اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1399 کل کشور را تشریح کرد که متن این نامه به شرح زیر است:
احتراما؛ بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد:
بند (الف) تبصره (4) - بانک های دولتی مکلفند همکاری های لازم در اخذ سفارش های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق (صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و با سهام موضوع این مصوبه واگذاری بنگاه های دولتی را از طریق شعب خود انجام دهند.
از بند (د) تبصره (6) - سازمان امور مالیاتی مکلف ابیت در سال 1399 با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو در درصد (2%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
بند (ز) تبصره (12):
1) دستگاه هایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار