دور جدید رسیدگی به پرونده عباس ایروانی (گروه عظام) صبح سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ در شعبه چهارم دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. این پرونده ۶ متهم دارد که اتهام متهم ردیف اول عباس ایروانی، اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به میزان ١۵ هزار و ٧۵٣ میلیارد و ٢۶۶ میلیون و ۶١۵ هزار و ۴٢٨ تومان است. در این پرونده شکایت بانک های مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور مطرح است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار