بهترین راهکار برای از بین بردن ترس از آمپول در کودکان

پارسینه چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۲
اکثر کودکان از آمپول می ترسند قبل از اینکه او را نزد پزشک ببرید از آمپول حرفی نزنید و اما او را نسبت به فواید واکسیناسیون آگاه کنید همچنین می توانید عروسک محبوبش را به مطب ببرید.

ترس از آمپول و واکسن بزرگ و کوچک نمی شناسد.این فوبیایی است که در هر سنی می توان در افراد مشاهده کرد.اگر به رفتار کودکان و بزرگسالان بنگریم به راحتی منشاء این ترس را متوجه می شویم.برای کنار گذاشتن این ترس در کودکان می توانید این راهها را تجربه کنید.
ما همیشه از دلایل بی اساس کودکان برای ترسیدن از مراجعه به پزشک، متعجب هستیم؛ اما می توانیم با توضیحات مختصری نگرانی های آن ها را کاهش دهیم.
1 . حقیقت را بگویید.
بی تردید، کودکان نمی دانند که خونشان لخته خواهد شد و خونریزی مختصر پس از تزریق یک آمپول به مرگشان نمی انجامد. به فرزندتان بگویید که حدود چهار لیتر خون در بدن آن ها در حال گردش است و همین خون، داروهای تزریق شده را به سراسر بدن می رساند. وقتی برای آزمایش، خون می گیرند، توضیح دهید که چرا این کار را می کنند و چقدر خون گرفته می شود.
2 . تزریق آمپول را برای کودک تشریح کنید.
بعضی از کودکان می پندارند آمپول مانند چاقو بدنشان را پاره خواهد کرد؛ اما اگر طول سوزن را به آن ها نشان دهیم و به جای بدن کودک، از یک پرتقال برای نمایش نحوۀ تزریق استفاده کنیم، متوجه خواهند شد که سوزن فقط تا زیرپوست آن ها نفوذ می کند نه بیشتر.
3 . مدت زمان تزریق آمپول را به کودک بگویید.
بسیاری از کودکان، زمان تزریق را خیلی طولانی می پندارند. شمارش ساده در طول تزریق می تواند این احساس را عوض کند: ببین فقط هشت شماره طول کشید.مهارت های غلبه بر ترس را به کودک بیاموزید.وقتی کودک بتواند واکنش هایش را کنترل کند، شرایط را نیز آسان تر تحمل خواهد کرد.
4 . خونسردی را به او بیاموزید.
مهارت های کسب آرامش در این میان، نقش کلیدی دارند. توضیح دهید که اگر ماهیچه ها ...