مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان گفت: تاکنون هیچ گزارشی در هیچ نقطه از دنیا در خصوص انتقال بیماری از طریق فرآورده های دامی، گوشت، مرغ، لبنیات و مابقی فرآورده های دامی به صورت مستقیم به انسان مطرح نشده است؛ البته این مسئله نافی انتقال فیزیکی ویروس از این محصولات نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز، مصطفی کنارکوهی در خصوص میزان سرایت ویروس کرونا از طریق گوشت، مرغ و محصولات دامی، به خبرنگار ایلنا گفت: تا کنون هیچ گزارشی در هیچ نقطه از دنیا در خصوص انتقال بیماری از طریق فراورده های دامی، گوشت، مرغ، لبنیات و مابقی فرآورده های دامی به صورت مستقیم به انسان مطرح نشده است، البته این مسئله نافی انتقال فیزیکی ویروس از این محصولات نیست.
وی افزود: البته این احتمال وجود دارد که اگر فرآورده های دامی در ارتباط با فرد بیماری که ترشحات آغشته به ویروس را به وسیله سرفه و عطسه منتقل کرده و آن فرآورده در فاصله حدود ۳،۴ ساعت مصرف شود، آلودگی ایجاد کند، اما تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان تصریح کرد: پس از هر بار تماس با گوشت، مرغ و فرآورده های دامی مانند تماس با هر جسم جامد دیگری، باید دست های خود را با مواد شوینده بشوییم و نکات بهداشتی را رعایت کنیم.
وی با بیان اینکه این بیماری به دلیل انتقال انسان به انسان به صورت پاندمی درآمده است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل این بیماری تنها با قطع زنجیره انتقال از انسان قابل کنترل است.
کنارکوهی با اشاره به اینکه گوشت، مرغ و فرآورده های دامی باید به وسیله دستکش و ماسک حمل شود، بیان کرد: اگر قبل از ورود محصولات دامی به منزل وسایل محافظتی(دستکش و ماسک) حذف شده و به مدت ۷ الی ۸ ساعت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار