تصاویر | بزرگ ترین گرم خانه تهران در شب های رمضان

خبر آنلاین یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۳
با گرم شدن هوا از تعداد شبگردهای تهرانی که برای خوابیدن به گرمخانه های تهران مراجعه می کنند، کاسته می شود. اما گرمخانه های تهران همچنان و در برخی موارد شبانه روزی از این افراد نگهداری می کنند.

ماه مبارک رمضان بهانه ای شد تا به بزرگترین گرمخانه شهر تهران سری بزنیم و از فعالیت آنها در ماه میهمانی خدا باخبر شویم.
عکس ها: فارس
۶۱۲۸۲

سرخط اخبار