در پی خانه نشینی مردم برای در امان ماندن از ویروس کرونا اقشار آسیب پذیر جامعه بیش از پیش دچار مشکل اقتصادی شده اند. به همین دلیل این روزها مردان و زنانی به میدان آمده اند تا یاری رسان محرومان و اقشار کم درآمد جامعه باشند. در مشهد نیز به یاری خیران و نیکوکاران، بسته های معیشتی و بهداشتی در حاشیه این شهر توزیع شد.
سرخط اخبار