مساجد در سراسر کشور با اجرای دستورالعمل ها برای نمازهای یومیه باز می شوند
رئیس جمهور حسن روحانی صبح امروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: مساجد در سراسر کشور با اجرای دستورالعمل ها برای نماز یومیه باز می شود. -

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری