اعتراضات مردم آمریکا همچنان ادامه دارد و هر روز به تعداد نفرات حاضر در این اعتراضات افزوده می شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری