رتبه ۱۲ آذربایجان شرقی در سرانه ارزش افزوده صنعت

ایرنا پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۶
تبریز - ایرنا - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: رتبه ارزش افزوده صنعت استان در کشور هفت و رتبه سرانه ارزش افزوده صنعت استان نیز ۱۲ است.

داود بهبودی روز پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه بخش عمده جمعیت استان در بازه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال قرار دارد، گفت: جمعیت ۰ تا ۴ سال ما نیز افزایش یافته است و برای ۲۰ سال آینده شاهد موج جمعیتی جدید خواهیم بود.
وی سنین ۲۰ تا ۲۴ را سن ورود بالقوه به بازار کار و سنین ۶۰ تا ۶۴ سال را نیز سن خروج بالقوه از بازار کار اعلام کرد و افزود: هرم سنی سال ۱۳۹۵ استان ورود ۴ نفر به بازار کار به ازای خروج هر نفر را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت ما از میانگن کشوری پایین تر است، گفت: نرخ مشارکت آذربایجان شرقی همواره بیش از میانگین کشوری است و سنین ۱۵ تا ۶۴ سال در استان بیش از میانگین کشوری در بازار کار حضور دارند.
بهبودی با تبیین وضعیت اقتصادی آذربایجان شرقی اظهار کرد: سهم جمعیتی ما نزدیک پنج درصد و سهم محصول ناخالص داخلی چهار درصد است؛ در واقع سرانه محصول داخلی ما ۷۰ درصد میانگین کشوری است.
وی با بیان اینکه سهم محصول ناخالص داخلی آذربایجان شرقی از محصول ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۰ نزدیک به پنج درصد و در سال ۱۳۹۳ چهار درصد بود، افزود: رشد متوسط سالانه محصول ناخالص داخلی کشور بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳، ۲۱ درصد و سهم آذربایجان شرقی ۱۹ درصد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: نسبت سرانه محصول ناخالص داخلی استان به کشور در سال ۱۳۸۰، حدود ۷۵ درصد و در سال ۱۳۹۳، ۷۱ درصد بوده و بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ رشد متوسط سالانه حجم سرمایه گذاری های صنعتی کشور ۱۹.۴ درصد و آذربایجان شرقی ۸.۵ درصد است.
وی با بیان اینکه سهم آذربایجان شرقی از مجموع سرمایه گذاری های صنعتی کشور در سال ۱۳۸۰، ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار