ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی «حق بر دانستن حقیقت و کرامت قربانیان نقض فاحش حقوق بشر»، بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در بیانیه ستاد حقوق بشر به مناسبت روز جهانی «حق بر دانستن حقیقت و کرامت قربانیان نقض فاحش حقوق بشر» آمده است: تحریم های یکجانبه آمریکا در قضیه بیماران پروانه ای موسوم به ای بی، جان ده ها کودک را به جهت نرسیدن دارو گرفت. همچنین تحریم های غیرقانونی آمریکا بر بهره مندی از تمامی حقوق بشر تأثیر منفی گذاشته و حتی در شرایطی که ویروس کرونا، پاندمیک و جهانگیر شده است، این تحریم های یکجانبه و ثانویه، خصوصاً در حوزه دارو، در شدیدترین حالت خود علیه مردم ایران ادامه دارد.
متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:
«دیروز ۲۴ مارس ۲۰۲۰، روز جهانی "حق بر دانستن حقیقت" بود [۱]. این روز که به ابتکار شورای حقوق بشر و با صدور قطعنامه ای از سوی مجمع عمومی در دسامبر ۲۰۱۰ به عنوان روز جهانی حق بر دانستن حقیقت و کرامت قربانیان نامگذاری شد، بر اهمیت زنده نگه داشتن خاطره قربانیان نقض های فاحش و سیستماتیک حقوق بشری و همچنین گرامی داشت یاد کسانی که در مسیر ارتقا و حمایت از حقوق بشر جان خود را از دست داده اند، تاکید دارد.
ملت ایران، طی ماه ها و سال گذشته شاهد موارد متعددی از نقض فاحش حقوق بنیادین بشری خود از جمله حق حیات و حق بر سلامتی بوده اند. نمونه ی آشکار این مورد که طی سال گذشته استمرار داشته است، تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا است که بر بهره مندی از تمامی حقوق بشری تأثیر منفی گذاشته و حتی در شرایطی که ویروس کرونا، پاندمیک و جهانگیر شده است، این تحریم های یکجانبه و ثانویه، خصوصاً در حوزه دارو، در شدیدترین حالت خود ادامه دارد.
تحریم های یکجانبه ی آمریکا پیشتر در قضیه بیماران پروانه ای موسوم به ای بی، جان ده ها کودک را به جهت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار