آیا سازش با آمریکا جواب می دهد؟
گزارشی از نظرات عده ای از اصرار کنندگان بر مذاکره و توجیهات آنها پس از مذاکره و عدم توفیق نتیجه برای کشور.-

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار