اقتصاد ایران: معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: میزان فرار مالیاتی ۴۰ هزار میلیارد برآورد می شود.

به گزارش خبرگزاری  اقتصاد ایران ،  محمد مسیحی اظهار کرد: میزان فرار مالیاتی در کشور امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
وی در مورد میزان معاف مالیاتی، تصریح کرد: حتماً باید تحقیقات بیشتری شود و یک برآورد دقیق انجام شود.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اما بعضاً برآوردی که می شود به همین میزان فرار مالیاتی هم عملاً معاف مالیاتی داریم.
مسیحی اضافه کرد: در حال حاضر صرفاً کمتر از ۵۰ درصد از هزینه های جاری کشور از محل مالیات تأمین می شود.
این مسئول افزود: امیدوارم با تحولاتی که در نظام مالیاتی ایجاد می شود مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای ماده ۹۷ و تمرکز بر پرونده های مهم، مقابله با فرار مالیاتی و در عین حال حمایت از بخش تولید و واقعی و شناسنامه دار اقتصاد بتوان ضریب پوشش هزینه های کشور از محل مالیات را به میانگین جهانی نزدیک کرد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار