از جمله نکات قابل توجه گزارش حسابرسی نشده این شرکت در دوره ۶ ماهه سال مالی ۱۳۹۹ می توان محسوس مقادیر فروش آجر و جرم تولیدی اشاره داشت.

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز ، چه بسا اگر رشد نرخ های انواع آجر های نسوز به عنوان اصلی ترین محصول شرکت فرآورده های نسوز پارس در ۶ ماهه نخست سال مالی ۱۳۹۹ نبود باز هم شاهد شناسایی زیانی ناامیدکننده از این شرکت بودیم. تحقق تنها ۸۲ ریال سود خالص در عملکرد ۶ماهه آنهم از شرکتی که به تازگی قیمت های بیش از ۲۵۰.۰۰۰ ریال هم به ثبت رسانده بود رخدادی است که احتمالا مدت ها در بازار سرمایه در خصوص آن صحبت می کنند.
از جمله نکات قابل توجه گزارش حسابرسی نشده این شرکت در دوره ۶ ماهه سال مالی ۱۳۹۹ می توان محسوس مقادیر فروش آجر و جرم تولیدی اشاره داشت که اتفاقا یکی از دلایل شناسایی سود ناخالص در این مدت هم عدم رشد بهای تمام شده مطابق با مبالغ فروش است.
علیرغم کاهش محسوس مقادیر فروش این شرکت در ۶ماهه نخست سال مالی ۱۳۹۹، کاهش بهای تمام شده و افزایش نرخ های فروش منجر به شناسایی سود ناخالص ۱۱۴ میلیارد ریالی و تحقق ۸۳ ریال سود خالص به ازای هر سهم در این مدت شده است.

سرخط اخبار