قربانی با بیان اینکه در کشور ما مهار تورم برای کمک به رشد اقتصادی و حفظ ثبات اولیه است، گفت: بانک مرکزی با این فرض و تحقق آن هدف گذاری را بر پایه تورم ۲۲ درصد قرار داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان ، «پیمان قربانی» عصر امروز (سه شنبه 6 خرداد) در برنامه گفتگوی 18 و 30 دققیه شبکه خبر سیما در بررسی ابعاد و تاثیر نرخ تورم 22 درصدی در اقتصاد کشور با بیان اینکه در کشور ما مهار تورم برای کمک به رشد اقتصادی و حفظ ثبات اولیه است، گفت: بانک مرکزی با این فرض و تحقق آن هدف گذاری را بر پایه تورم 22 درصد قرار داده است .
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه تورم به دلیل اثرات در متغیرات اقتصادی پدیده نامطلوبی است که که مکانیزم قیمت ها را مختل می کند و سرمایه گذاری در اقتصاد تحت تاثیر قرار می گیرد، گفت: در اقتصادی که نوسان دارد سرمایه گذاری بلندمدت صورت نمی گیرد، مردم در تصمیمات پس اندازی دچار تردید می شوند بنابراین تورم محرکی برای فرار سرمایه است و در سرمایه نااطمینانی ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه تورم از ابعاد مختلف بر اقتصاد اثر می گذارد در بررسی ابعاد این تاثیرات گفت: بر اثر تورم بیکاری بالا می رود و در اقتصاد اثر منفی دارد بنابراین قانون بانک مرکزی را برای مهار تورم و حفظ ارزش پول مکلف کرده است.
قربانی با بیان اینکه در کشور ما مهار تورم برای کمک به رشد اقتصادی و حفظ ثبات اولیه است که بانک مرکزی به دنبال بر این اساس به دنبال هدف گذاری برپایه تورم رفته است، گفت: تورم حاصل برآیند فعل و انفعالات اقتصادی در جامعه است.
وی در ادامه با توضیح این موضوع که در حوزه سیاست های پولی رویکرد مرسوم برخی کشورها ثابت نگهداشتن نرخ ارز است، گفت: بر این اساس سیاست پولی آن کشور تابع کشور مبدا می شود بنابراین در این کشورها سیاست گذاری تورمی و پولی معنی واقعی خود را از دست می دهد.
معاون اقتصادی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری