مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تغییر کرد

خبرگزاری مهر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰

به گزارش خبرگزاری مهر ، با حکم محمد شریعتمداری وزیر رفاه، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر منصوب شد.
وزیر رفاه در حکمی علی شیرکانی را به عنوان سرپرست این صندوق بیمه اجتماعی منصوب کرد و در حکم وی آمده که با حفظ سمت بر ریاست دبیرخانه هیأت امنا، سرپرستی صندوق بیمه اجتماعی هم برعهده خواهد گرفت.
پیش از این، محمدرضا واعظ مهدوی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوده که به عنوان مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شده است.
شیرکانی رئیس دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه آن بوده که از این پس با حفظ سمت، سرپرست صندوق بیمه اجتماعی هم شده است.