لحظه زیر گرفتن معترضان آمریکایی توسط پلیس در تلویزیون آمریکا سانسور شد.

۴۱۲۶۳

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری