سهم بورس و اجاره‌بها در درآمد خانوارهای شهری چقدر است؟

لوگوی ایران جیب ایران جیب . جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۲۰:۳۶

بررسی آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد 51.4 درصد درآمد خانوار شهری در سال 98 از محل درآمدهای متفرقه ناشی از افزایش اجاره بهای مسکن و تحولات بازار بورس بوده است.
 متوسط درآمد اظهار شده سالیانه یک خانوار شهری در سال گذشته برابر ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۷) ۲۴.۴ درصد رشد داشته است.
درآمد خانوار از سه بخش درآمد حاصل از مشاغل مزد و حقوق بگیری، مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و درآمدهای متفرقه تشکیل شده است.
منظور از درآمد متفرقه خانوار حقوق بازنشستگی، یارانه نقدی خانوار، برآورد اجاره بهای مسکن شخصی، درآمدهای بورسی، حساب سپرده بانکی، ارث و نظایر آن است.
بررسی آخرین آمار اعلامی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته نشان می دهد که ۳۲.۵ درصد درآمد سالیانه از مشاغل حقوق بگیری به دست آمده است. همچنین ۱۶.۱ درصد درآمدهای سالیانه از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۴ درصد از محل درآمدهای متفرقه تامین شده است.
براساس این گزارش در سال گذشته درآمد حاصل از مشاغل مزد و حقوق بگیری ۲۱.۲ درصد، درآمد مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی ۱۷.۸ درصد و درآمد متفرقه ۲۸.۸ درصد در سطح شهری افزایش داشته است. طبق این آمار بیشترین افزایش درآمد، در بخش درآمدهای متفرقه بوده است که می توان آن را ناشی از افزایش اجاره بهای مسکن و تحولات بازار بورس در سال گذشته دانست.
متوسط درآمد سالیانه پولی دهک های درآمدی
خانواده ها بر اساس مجموع درآمد و هزینه سالیانه در ۱۰ گروه دسته بندی می شوند. دهک نخست، کم درآمدترین گروه و دهک دهم پردرآمدترین گروه از خانواده ها را تشکیل ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار