با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مردم در آمریکا مشاغل خود را ازدست داده اند تاجایی که لوازم خود را به حراج می گذارند یا مواد خوراکی را که لازم ندارند با مواد مورد نیازشان تعویض می کنند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار