ایرنا - ساری - دریاچه «چورِت» نزدیک روستایی به این نام واقع شده است و از این رو آن را دریاچه چورت می نامند. این دریاچه ی جوان، قریب به صد سال پیش متولد شده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار