دورنـــما

روزنامه ایران پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰:۴۴

نیویورک تایمز (امریکا):
بیشترین فشار سیاست های ریاضتی در انگلیس روی افراد مسن این جامعه قرار دارد. طوری که اکنون اغلب آنها بویژه کسانی که در حومه شهرها زندگی می کنند، با مشکلات زیادی روبه رو هستند.
راینیشه پست (آلمان):
آمار ها نشان می دهد جرایمی که به دلایل سیاسی و نژادی در آلمان روی می دهد، افزایش چشمگیری داشته است. در این بین نقش راست های افراطی در این جرایم بسیار قابل توجه بوده است.
دیلی استار (لبنان):
در دیدار مقامات بانکی لبنان و امریکا، طرف امریکایی وعده داده در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی مبارزه با تروریسم به لبنان کمک کند. این در حالی است که لبنان هنوز با چالش بودجه رو به رو است.