با گسترش و پیشرفت روز افزون هوش مصنوعی، رهبران کسب و کار باید خود را برای تطبیق محیط کار با این فناوری آماده کنند.

با توجه به کاربرد فزاینده ی هوش مصنوعی در محیط کار و زندگی روزمره، این فناوری به اساس کار و زندگی افراد تبدیل خواهد شد. نگرانی های زیادی بر سر این تغییر وجود دارد. طبق پژوهش دانشجویان دانشکده ی کسب وکار هاروارد روی ۵۷۰۰ نفر، ۵۲ درصد از این گروه معتقدند شرکت ها در سه سال آینده تعداد کارمندان خود را کاهش می دهند.
پیشرفت هوش مصنوعی ، چالش های جدید و منحصر به فردی را برای رهبران کسب وکار به دنبال خواهد داشت. این افراد باید عملکرد مالی خود را بهبود دهند و هم زمان سرمایه گذاری های هنگفتی را روی استخدام، آموزش نیروی کار و فناوری های لازم برای بهره وری و رشد شرکت انجام دهند. اهداف رقابتی شرکت ها به سمت تصمیم های دشوار و گاهی دردناک خواهند رفت.
از طرفی طبق پژوهشی تجربی در آزمایشگاه هوش مصنوعی MIT-IBM Watson، دیدگاه های جدیدی درباره ی تغییرات کار در مواجهه با AI به دست آمده است. با بررسی این یافته ها می توان نقشه ی راهی برای تطبیق رهبرها با مدیر کار و تخصیص مجدد سرمایه و همچنین افزایش سود و بهره وری ایجاد کرد.
هوش مصنوعی، فناوری جدیدی است که با پیش بینی نیازهای آینده، توصیه های لازم را برای کاربران ارائه می کند. برای مثال قابلیت منحصر به فرد هوش مصنوعی برای رهبران کسب وکار، افزایش بهره وری کارمندان ازطریق انجام وظایف مدیریت، توصیه های قیمتی گذاری بهتر به فروشنده ها، طراحی استخدام و بسیاری از موارد دیگر است.
راه حل اول: تخصیص مجدد منابع سرمایه
هوش مصنوعی ازطریق متعادل سازی و بازسازی اشتغال، محیط کار را متحول می کند. تیم پژوهشی آزمایشگاه هوش مصنوعی MIT-IBM Watson با استفاده از هوش مصنوعی و روش های یادگیری ماشین به تحلیل ۱۷۰ ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری