عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در کشور گفت: نظام بانکی در میان صنایع کشور در حوزه تحول دیجیتال پیشرو بوده و ایران دیجیتالی رویایی دشوار است که قابل تحقق است.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری  برنا  به نقل از ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، مهدی شامی زنجانی با اشاره به تعریف از تحول دیجیتال در کشور گفت: تحول دیجیتال، تحول کسب و کار است و اعتقاد دارم که این جمله کوتاه کلید اصلی درک مفهوم تحول دیجیتال است و ایران دیجیتال رویایی است که تحقق آن دشوار اما امکان پذیر است؛ در واقع زمانی که صحبت از بانکداری دیجیتال یا سازمان دیجیتال می کنیم یعنی نهادی که ساخته و پرداخته شده تا در عصر دیجیتال به عنوان زمان نوآوری، پلتفرم، الگوریتم موفق شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره وضعیت تحول دیجیتال در کشور اظهار داشت: به منظور بررسی وضعیت تحول دیجیتال در کشور باید نگاهی به اکوسیستم نوین و تحول دیجیتال داشته باشیم؛ هم اکنون صنایع متعددی حرکت به سوی دیجیتالی شدن را آغاز کرده اند و در این میان نظام بانکی و پرداخت به عنوان بخش مهمی از صنعت مالی ایران توانسته تا قدم هایی بزرگ بردارد و در حوزه تحول دیجیتال پیشرو باشد.
وی ادامه داد: در راستای سند ملی تحول دیجیتال پژوهشی انجام شده که نشان می دهد در کشور که در قسمت نرم تحول دیجیتال وضعیت به مراتب پایین تری نسبت به بخش سخت که موضوعات فناورانه و تکنولوژی محور را شامل می شود، وجود دارد؛ مهمترین موضوعاتی که در حوزه تحول دیجیتال با چالش هایی جدی در کشور روبرو هستیم، سواد دیجیتال شامل سواد عمومی و سواد تخصصی به شمار می رود که متاسفانه در ایران نقص ها و کمبودهایی جدی در حوزه سواد عمومی وجود دارد و این موضوع را برای حرکت به سوی هوشمندی و تحول دیجیتال به یک بحران بزرگ تبدیل کرده است.
این کارشناس حوزه تحول دیجیتال با بیان این که ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار